Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2004

Μπαρουτοσπηλιά

Ένα πραγματικά εντυπωσιακών διαστάσεων σπήλαιο, με μια πολύ μεγάλη κεντρική αίθουσα, με μεγαλο ύψος οροφής, μήκος, και πλάτος, αλλά χωρίς ιδιαίτερο διάκοσμο. Τα ομορφότερα σημεία της Μπαρουτοσπηλιάς βρίσκονται αριστερά της κεντρικής αίθουσας και λίγο μετά την εισοδο, όπου σχηματίζονται πολλές λιθωματικες λεκάνες (γκούρ). Η διαδρομή για την Μπαρουτοσπηλιά απαιτεί πορεία περίπου μιας ώρας από ενα σχετικά δύσβατο μονοπάτι στην πλευρά μιας βαθιάς χαράδρας. Η θέα από την εισοδο της Μπαρουτοσπηλιάς στα γύρω γειτονικά υψώματα του Παρνασσού είναι παρα πολύ όμορφη. Θάνος Ξανθόπουλος