Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΦΡΕΑΡ "756"
Μεταλλευτικό φρέαρ με βάθος 12 μέτρα.
Συναντά αρχή μεταλλευτικής στοάς που δεν συνεχίστηκε για άγνωστο λόγο..
Πιθανότατα να είχε μεγαλύτερο βάθος, αλλά λόγω των πολλών προσχώσεων από πέτρες, μειώθηκε το πραγματικό του βάθος σημαντικά.
Παρατηρούμε και στο "756" την χαρακτηριστική περιστρεφόμενη διατομή.